План роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів у 2018-2019 н.р.

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Останнє оновлення: Вівторок, 06 листопада 2018, 12:11

План

 роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів

у 2018-2019 н.р.

 

Засідання 1                                                            04 вересня 2018 р.

 

Тема: Нова українська школа.

 1. 1.Аналіз роботи шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів і вихователів ГПД за попередній навчальний рік. (Лазука Н.П.)
 2. 2.Обговорення і затвердження плану роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2018-н.р. (Лазука Н.П.).
 3. 3.Ключові вимоги Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87 (Лазука Н.П.)
 4. 4.Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах у 2018-2019 н. р.:

-         Опрацювання Плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», затвердженого розпорядженням КМУ від 13.12.2017 № 903 (Хоменко С.І.);

-         деталізоване обговорення розділу «Опис трудових функцій» професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу  загальної середньої освіти» (Дерев'янко А.В.).

-         ознайомитися з наказом МОН України №137 від 13.02.2018 «Про затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи» (Пигар М.Ю.);

-         опрацювати наказ МОН України №283 від 23.03.2018 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи» (Лісова А.С.);

-         опрацювати Лист МОН України від 03.07.2018р. №1/9-415 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018-2019 н. р.» (Пархоменко  В.М.).

Завдання для самоосвітньої роботи та роботи між засіданнями:

Опановувати новітні практики, технології, методики, спираючись на знання набуті у ході дистанційного навчання на сайті студії онлайн-освіти EdEra, вебінарах, інтернет-марафонах.

 

Засідання 2                                                                            08 листопада 2018 р.

 

Тема. Мовленнєва компетентність.

Державним стандартом початкової школи визначені ключові компетентністі:

 - вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

- здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування.

 

 1. 1.Вивчаємо Державний стандарт початкової освіти. Планування навчальних видів діяльності для досягнення очікуваних результатів в мовно-літературній освітній галузі. (Лазука Н.П.)
 2. 2.Інтеграція навичок «Щоденні 5»: читання для себе, читання для когось, слухання, робота зі словами, письмо для себе. (Хоменко С.І.)
 3. 3.Практикум: «Карусель інновацій. Використання інтерактивних технологій для досягнення очікуваних результатів навчальної діяльності на уроках української мови і літературного читання»:
 • Øтехнологія «кластера» на уроках літературного читання

(Лісова А.С.);

 • Øквестова технологія у навчанні мови і літератури

(Пономаренко Т.М.);

 • Øметод проектів на уроках літературного читання (Пигар М.Ю.);
 • Ø«Кубик Блума» (Пархоменко В.М.);
 • Øметод аналогій (Дерев'янко А.В.);
 • Øтехнологія ЧПКМ (читання і письмо для розвитку критичного мислення) (Заліська Я.І.);
 1. 4.Презентація конспектів інтегрованого навчального дня з використанням інноваційних методів та прийомів роботи.

Робота між засіданнями:

 1. 1)розробити та провести Тиждень української мови та писемності в початкових класах;
 2. 2)організувати участь молодших школярів у конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика серед учнів початкових класів, всеукраїнських іграх «Соняшник», інтернет-олімпіадах, творчих конкурсах юних мовознавців.

 

 

Засідання 3                                                  8 лютого 2019 р.

 

 

Тема:  Математична компетентність.

 

Державним стандартом початкової школи визначена

математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини.

 

 1. 1.Інтеграція у навчанні молодших школярів математики. «Щоденні 3»: «Математика самостійно», «Математика разом з другом», «Математика письмово». (Дерев'янко А.В.)
 2. 2.Практитикум: «Аукціон методичних ідей. Інтерактивні форми організації навчальної діяльності молодших школярів на уроках математики»:
 • Øкейс-технологія (Пархоменко В.М.);
 • Øсторітелінг (Пономаренко Т.М.);
 • Øтехнологія квестів (Заліська Я.І.);
 • Øтехнологія «кольорові капелюхи» (6 капелюхів мислення Едварда Де Боно) (Лазука Н.П.);
 1. 3.Шляхи розвитку критичного мислення молодших школярів на уроках математики (Пигар М.Ю.).
 2. 4.Педагогічна технологія STEM (для початкової школи основне завдання – стимулювання допитливості, зацікавленості, мотивації до самостійних досліджень, створення простих приладів, конструкцій тощо.)

 (Заліська Я.І.);

Робота між засіданнями:

 1. 1.Організувати участь молодших школярів у Всеукраїнській грі «Кенгуру», онлайн – олімпіадах;
 2. 2.Взаємовідвідування та аналіз уроків членами методобєднання;
 3. 3.Ознайомлення із технологією STEM використовуючи онлайн – джерела.
 4.  

Засідання 4                                                     14 травня 2019 р.
 1.  

  Тема: Педагогіка партнерства.

  Підсумок роботи методичного об’єднання за рік

   

  1. 1.Тренінг. Педагогіка партнерства як продуктивна форма взаємодії     вчителя та учнів. (Лазука Н.П.)
  2. 2.Підсумок роботи МО за 2018-2019 н. р. та планування роботи на 2019-2020 н. р. (Лазука Н.П.)
  3. 3.Звіт членів МО про навчання на курсах підвищення кваліфікації вчителів, онлайн-курсах освітньої платформи EdEra, вебінарах, інтернет-марафонах.

   

   

 

Hosting Ukraine

 • 220x90 MONMS static

  wodenuk

  logopoippo2
 • pol yprav188x80 pedrpesacom banner dotsOsvitaUA logo
 • LogoTop.uk-UA
by joomlana.net