Контрольна робота з географії 8 клас. Тема "Ландшафти"

Рейтинг користувача:  / 1
ГіршийКращий 
Останнє оновлення: Середа, 05 квітня 2017, 08:00

І ВАРІАНТ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

 

1. Укажіть, що є найбільшим природним комплексом земної кулі.

2. Укажіть, який відсоток території України займає зона мішаних
та широколистяних лісів.

3. Укажіть назву природної зони, в якій знаходиться територія
екологічної катастрофи.

4. Укажіть, які складові ландшафту зазнали найменших змін під
впливом діяльності людини.

5.Укажіть, скільки вершин Українських Карпат мають висоту понад
2000 м над рівнем моря.    
6.Укажіть, що є спільним в природі Карпат і Кримських гір.

7. Укажіть ознаку, яка характеризує природу Чорного моря.

8.Укажіть ознаку, яка характеризує природу Азовського моря.

Завдання на встановлення відповідності

 

9. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

А найпростіший ПТК, що утворюється в межах одного елемента рельєфу

Б найбільші зональні частини географічної оболонки

В ПТК, що формується в межах однієї відносно невеликої форми рельєфу;
взаємозв'язана група фацій

Г просторове поєднання однакових за походженням урочищ, які
сформувались на досить великій формі рельєфу

Д доволі однорідна за походженням ділянка географічної оболонки, яка має
єдиний геологічний фундамент, однотипний рельєф, подібні кліматичні та
водні умови, і в якому тісно поєднуються грунтово-рослинний покрив і тваринний світ

 

10.Установіть відповідність між назвами природних зон та їх характеристиками.

А сформувалися чорноземи звичайні, на яких поширена

різнотравно-типчаково-ковилова рослинність

Б переважають родючі чорноземи ( типові та опідзолені),
що сформувалися на лесах

В переважають дерново-підзолисті ґрунти, родючість яких невисока через значну
кислотність і надмірне зволоження

Г утворилися каштанові ґрунти, які нерідко чергуються із солонцями і солончаками

Д сформувалися коричневі ґрунти в умовах найтеплішого в Україні клімату

 

11. Установіть відповідність між гірськими областями Українських Карпат та їх рисами.

А простягається смугою завширшки 30-45 км уздовж Зовнішніх Карпат; висоти 200-500 м

Б середня вісь Українських Карпат; максимальні абсолютні висоти сягають 1700 м

В охоплює окремі масиви-полонини (Рівна, Бо ржава, Красна), гірські масиви Свидовець
і Чорногора та Г'ринявські гори; шість вершин здіймаються вище 2 000 м над рівнем моря

Г видовжене підняття форми рельєфу несиметричної будови ( куест); висоти до 700м

Д займає крайню південно-західну частину Карпатського фізико-географічного краю;
середні висоти 110 м над рівнем моря

Завдання на встановлення послідовності

12. Розташуйте послідовно одиниці фізико-географічного районування в порядку зменшення їх розмірів.

13. Розташуйте назви островів в напрямку зі сходу на захід.

 

Завдання на множинний вибір

14.Укажіть три вершини Українських Карпат, висота яких становить більше 2000м.
15. Укажіть назви трьох різних за охопленням

території природних комплексів.

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

16. Визначте площу лісів ( у тис. км2) у степовій зоні, якщо лісистість у цій зоні
становить : 3,8%, а сама природна зона займає 40% площі України
(результат округліть до цілих).


II ВАРІАНТ

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1.Укажіть, назва якого ПТК в перекладі з німецької мови означає краєвид.

2. Встановіть, до якого ПТК відноситься схил балки.   

З.Укажіть правильну послідовність розташування природних зон в Україні.

4. Укажіть назву форми рельєфу, на якій розташована зона лісостепу.

5.Позначте чинники, який призвели до знищення природної степової
рослинності та збіднення тваринного світу

6.Укажіть правильну послідовність висотних поясів Українських Карпат.

7.Укажіть, яка вершина не розташована в Кримських горах.
8. Укажіть, яка середня глибина Азовського моря
Завдання на встановлення відповідності

9.Установіть відповідність між назвами областей та зональними одиницями
фізико-географічного районування, в яких вони розташовані.

А підзона мішаних лісів

Б  підзона широколистяних лісів

В південна підзона

Г північна підзона

Д північностепова підзона

10.Установіть відповідність між назвами природних зон та заповідниками,
які в них розташовані.

А Поліський

Б Асканія-Нова

В Канівський

Г Пінезький

Д Луганський
11. Установіть відповідність між природними комплексами та екологічними
проблемами, які для них характерні.

А збільшення сільськогосподарських стоків

Б розорювання цілинних земель

В зменшення прісного стоку річок

Г часті пожежі в літній період року

Д викорчовування і випалювання лісів

12. Установіть відповідність між природними комплексами та екологічними
проблемами, які для них характерні.

А збільшення сільськогосподарських стоків

Б розорювання цілинних земель

В зменшення прісного стоку річок

Г часті пожежі в літній період року

Д викорчовування і випалювання лісів

Завдання на встановлення послідовності

12.Розташуйте назви природно-територіальних комплексів, починаючи
від найпростішого.

13.Розташуйте назви вершин у порядку збільшення висоти.

Завдання на множинний вибір

14.Укажіть три форми рельєфу, що знаходяться в межах лісостепової зони

А Словечансько-Овруцький кряж

Б Поліська низовина

В Вороняки

Г Канівські гори

Д Гологори

Е Приазовська височина
15.Укажіть три характерні риси природи Чорного моря.

А дно покрите мулом і черепашником, що зумовлено багатством молюсків

Б солоність води біля берегів становить 10%о, а в центральній частині -18%о

В тваринний світ зосереджений у верхньому шарі води

Г влітку внаслідок незначних глибин води прогріваються до +32°С

Д найбільше забруднюючих речовин зі стоками приносять Дунай, Дніпро

Е цілющу грязь Сиваша використовують для лікування

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю

Загальна площа Карпат становить близько 188 тис.км2,в тому числі Українські Карпати
займають площу близько 24 тис.км2. Розрахуйте частку Українських Карпат від загальне'
площі гір (результат округліть до цілих).

 

 

Hosting Ukraine

  • 220x90 MONMS static

    wodenuk

    logopoippo2
  • pol yprav188x80 pedrpesacom banner dotsOsvitaUA logo
  • LogoTop.uk-UA
by joomlana.net