Посадові інструкції працівників табору праці

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Останнє оновлення: Середа, 30 листопада -0001, 00:00

Затверджую

Директор школи

Л.М.Панченко

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

директора дитячого  закладу оздоровлення і відпочинку «Старт» (табору праці і відпочинку з денним перебуванням)

Лохвицької ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

I.      Загальні положення

1.1. Директор дитячого закладу оздоровлення і відпочинку «Старт» (табору праці і відпочинку) (далі - директор) є уповноваженим  керівником дитячого  закладу оздоровлення і відпочинку (далі - заклад).

1.2. Директор приймається на посаду і звільняється з посади за розпорядженням начальника відділу освіти Лохвицької РДА і підпорядкований йому та директору школи.

1.3. Директору підпорядковані всі працівники закладу.

1.4. Кваліфікаційні вимоги: вища педагогічна освіта, стаж практичної роботи з дітьми і підлітками не менше трьох років.

1.5. Несе адміністративну, дисциплінарну, матеріальну і кримінальну відповідальність у рамках діючого законодавства за допущені порушення в діяльності закладу.

1.6. На період відсутності заміщається вихователем закладу у виняткових випадках .

1.7. Директор у своїй діяльності керується Положенням про дитячий  заклад оздоровлення і відпочинку, затвердженим начальником відділу освіти Лохвицької РДА, законами, нормативними актами державних органів, що регламентують діяльність дитячих  закладів оздоровлення і відпочинку.

1.8. З урахуванням специфіки діяльності закладу і відповідно до затверджених Правил його внутрішнього розпорядку, директор зобов'язаний постійно знаходитися на території закладу і залишати її тільки з дозволу засновника або директора школи.

II.     Обов’язки

Директор зобов'язаний:

-        пройти обов'язковий медичний огляд на право роботи в дитячому о закладі, належним чином оформити особисту санітарну книжку і п здати її медичній сестрі закладу;

-       разом із  органами освіти й охорони здоров'я підбирати, навчати кадри закладу, здійснювати їх розміщення відповідно до затвердженого штатного розкладу закладу;

-       інструктувати працівників закладу по різних напрямах його роботи;

-       здійснювати перспективне планування діяльності закладу, його оперативне керівництво;

-            -    проводити планову, цілеспрямовану роботу з профілактики  

     нещасних випадків і травматизму серед співробітників закладу та     

     відпочиваючих;

-       представляти заклад у стосунках з різними організаціями, органами й установами;

-       видавати накази по всіх напрямах діяльності закладу, контролювати їх виконання, підписувати всі розпорядницькі і фінансові документи закладу;

-       організовувати харчування дітей;

-       організовувати медичне обслуговування співробітників закладу і відпочиваючих дітей;

-       організовувати виконання вимог документів, що регламентують роботу дитячих  закладів оздоровлення і відпочинку;

-       забезпечувати безпечні умови праці для всіх категорій працівників закладу;

-       забезпечувати належні умови перебування дітей у закладі;

-       брати участь у плануванні виховної й оздоровчої діяльності закладу, контролювати хід реалізації намічених планів роботи;

-       брати участь у складанні кошторису витрат на утримання дитячого оздоровчого закладу і забезпечувати його виконання;

-       розробляти і затверджувати  посадові інструкції працівників закладу, інструкції з дотримання правил техніки безпеки, режим дня закладу, Правила внутрішнього розпорядку, інші нормативні документи;

-       вчасно готувати і направляти в різні організації необхідні для здійснення діяльності закладу документи, накази, заявки, листи, договори тощо;

-       належним чином вести всю необхідну внутрішню документацію закладу;

-       постійно інформувати адміністрацію школи  про стан справ і хід оздоровлення в закладі;

-       організувати роботу всіх служб закладу, керувати і контролювати їх роботу;

-       не допускати необґрунтованого втручання в діяльність закладу осіб, органів, що не мають на те спеціального дозволу без узгодження із засновником;

-       брати участь у складанні меню дитячого  закладу;

-       здійснювати контроль за дотриманням Правил внутрішнього розпорядку, режимних моментів, санітарно-гігієнічних правил і норм, норм і вимог з охорони праці і техніки безпеки, пожежної й екологічної безпеки;

-       забезпечувати право дітей на захист від будь-яких форм фізичного або психічного впливу;

-       дотримуватися вимог Положення  закладу, виконувати Правила внутрішнього розпорядку;

            -    керувати роботою педагогічного колективу закладу, брати участь  

                у складанні аналітичних документів, звітів про підсумки роботи  

                  закладу;

-       складати статистичну звітність і вчасно подавати її в органи статистики;

-       організувати суворе дотримання санітарного режиму закладу;

-       виконувати інші обов'язки і доручення, що входять у його компетенцію, за розпорядженням начальника відділу освіти та адміністрації школи.

III. Права

Директор має право:

-       самостійно здійснювати переміщення або переведення за згодою працівників у рамках затвердженого штатного розкладу і кошторису витрат на зміст діяльності закладу;

-       знайомитися з проектами рішень відділу освіти школи, що стосуються діяльності закладу або окремих напрямів його роботи;

-       бути присутнім на нарадах з питань діяльності закладу;

-       вносити на розгляд засновника та адміністрації школи пропозицій з удосконалення діяльності закладу, методів його роботи, роботи колективу, усунення наявних недоліків;

-       здійснювати взаємодію  співробітниками структурних підрозділів організації - власника закладу;

-       вимагати від усіх служб дитячого закладу документи й інформацію, що стосується їх діяльності;

-       залучати всіх працівників дитячого закладу до розв'язання завдань, покладених на його колектив;

-       підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції;

-       вимагати від засновника, адміністрації школи надання допомоги у виконанні посадових обов'язків, покладених на нього, і в реалізації прав, передбачених дійсною посадовою інструкцією.

IV. Відповідальність

Директор несе дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, кримінальну відповідальність у рамках діючого законодавства за:

¬    збереження життя, здоров'я, повагу честі, гідності і недоторканності дітей, які знаходяться в дитячому  закладі у межах своїх посадових обов'язків;

¬    недбале ставлення до виконання своїх посадових обов'язків;

¬    результати оздоровчої і виховної діяльності закладу;

¬    достовірність і правильність ведення документації;

¬    дотримання санітарних правил і норм, норм і вимог з охорони праці і техніки безпеки, пожежної й екологічної безпеки;

¬    організацію медичного обслуговування;

¬    організацію харчування;

¬    порушення Правил внутрішнього розпорядку, дійсної посадової інструкції;

¬    поведінку, несумісну з поняттями педагогічної етики.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджую

Директор школи

Л.М.Панченко

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

вихователя дитячого  закладу оздоровлення і відпочинку «Старт» (табору праці і відпочинку з денним перебуванням)

Лохвицької ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Вихователь дитячого  закладу оздоровлення і відпочинку «Старт» (далі - вихователь) приймається на посаду і звільняється з посади за розпорядженням адміністрації школи з подання директора дитячого закладу оздоровлення і відпочинку  (далі - заклад) із числа педагогічних працівників школи.

1.2. Кваліфікаційні вимоги: спеціальна педагогічна освіта  і стаж практичної роботи з дітьми і підлітками не менше одного року.

1.3. Структурно підлеглий директору закладу.

1.4. Заміщає директора закладу  на час його відсутності.

1.5. У своїй діяльності керується Положенням про дитячий  заклад, затвердженим відділом освіти Лохвицької РДА, законами, нормативними актами державних органів, що регламентують діяльність дитячих оздоровчих закладів,  а також дійсною інструкцією.

1.6. Є матеріально відповідальною особою.

1.7. З урахуванням специфіки діяльності дитячого закладу і відповідно до Правил його внутрішнього розпорядку вихователь зобов'язаний постійно знаходитися на території дитячого  закладу і залишати її тільки з дозволу директора закладу.

II. ОБОВ'ЯЗКИ

Вихователь зобов'язаний:

¬    до початку роботи закладу пройти обов'язковий медичний огляд на право роботи в ньому, належним чином оформити особисту санітарну книжку і здати її медичній сестрі закладу;

¬    пройти обов'язковий інструктаж в обсязі, необхідному для здійснення своїх функціональних обов'язків;

¬    дотримуватися вимог Положення  дитячого  закладу, виконувати Правила внутрішнього розпорядку;

¬    проводити цілеспрямовану діяльність з профілактики дитячого травматизму і нещасних випадків;

¬    проводити цілеспрямовану роботу з профілактики правопорушень серед дітей і підлітків, не допускати самовільних походів дітей з території закладу, з місця проведення заходів;

¬    організувати корисну діяльність довіреного йому колективу дітей протягом оздоровчої зміни, сприяти організації змістовного відпочинку і дозвілля дітей ;

¬    брати разом із загоном участь у масових, спортивно-оздоровчих заходах закладу, залучати дітей до їх підготовки і проведення;

¬    разом з органами дитячого самоврядування планувати діяльність колективу на зміну, відповідати за результати виконання планів;

¬    здійснювати щоденне планування діяльності загону, відповідати за результати виконання плану;

¬    брати участь у плануванні виховної й оздоровчої роботи закладу, брати безпосередню участь у реалізації намічених планів роботи;

¬    організовувати і проводити загонові заходи;

¬    інструктувати довірених йому дітей з Правил внутрішнього розпорядку закладу, правил техніки безпеки, інших організаційно-нормативних документів;

¬    уважно стежити за станом здоров'я дітей у загоні, вживати оперативних заходів по наданню допомоги хворим, потерпілим;

¬    разом з органами дитячого самоврядування оформити загонове місце;

¬    контролювати дотримання норм видачі їжі на харчоблоці, стежити за процесом прийому їжі дітьми в їдальні;

¬    організувати проведення оздоровчих процедур;

¬    брати участь у щоденних плануваннях;

¬    негайно доповідати директору про всі події в загоні;

¬    контролювати дотримання санітарно-гігієнічних правил і норм у загоні;

¬    виконувати інші доручення й обов'язки, віднесені до його компетенції за розпорядженням адміністрації закладу.

ІІІ. ПРАВА

Вихователь має право:

¬    подавати пропозиції з удосконалення системи виховної й оздоровчої роботи закладу;

¬    звертатися до керівництва закладу з питаннями про захист своїх професійних інтересів, інтересів дітей і закладу в цілому;

¬    знайомитися з проектами, рішеннями відповідних органів і організацій з питань діяльності дитячого закладу, наказами директора закладу, що стосуються ділянки виконуваної ним роботи, вносити відповідні пропозиції до них;

¬    підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Вихователь несе дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, кримінальну відповідальність у рамках чинного законодавства за:

¬    збереження життя, здоров'я, повагу честі, гідності і недоторканності дітей, які знаходяться в дитячому закладі у межах своїх посадових обов'язків;

¬    недбале ставлення до виконання своїх посадових обов'язків;

¬    результати виховної й оздоровчої роботи загону;

¬    нещасні випадки серед дітей, випадки травматизму в разі встановлення його безпосередньої провини в рамках діючого законодавства;

¬    дотримання трудової дисципліни, норм охорони праці і техніки безпеки, протипожежної й екологічної безпеки;

¬    порушення Правил внутрішнього розпорядку, поведінку, несумісну з поняттями педагогічної етики.

 

docПосадові інструкції154.5 KB


 

 

Hosting Ukraine

  • 220x90 MONMS static

    wodenuk

    logopoippo2
  • pol yprav188x80 pedrpesacom banner dotsOsvitaUA logo
  • LogoTop.uk-UA
by joomlana.net