Дискусія у класі – як одна з технологій інтерактивного навчання.

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Останнє оновлення: П'ятниця, 20 березня 2015, 12:22

Дискусія у класі – як одна з технологій            

інтерактивного навчання. 

   У сучасному навчанні важливе місце приділяється дискусії, яку розглядають і як метод, і як форму організації навчання. Ми визначаємо дискусію як аналітичний діалог учнів або учнів і вчителя з проблеми, з якої існує багато різних думок. Як правило, дискусія починається з питання або твердження, висловленого ким-небудь з учнів або вчителем. У наступному обговоренні наводяться аргументи, думки й виражаються різні точки зору. Таким чином, дискусія за своєю природою є інтерактивною взаємодією, а аналітичний діалог передбачає вислуховування ідей, висловлюваних співрозмовниками, і реагування на них.

   Сучасна дидактика визнає більшу освітню й розвиваючу цінність дискусії. Вони вчать глибокому розумінню проблеми, формулюванню самостійної позиції, оперуванню аргументами, критичному мисленню, сприяють розвитку власних переконань і формуванню власного погляду на світ. У цілому, у світовій дидактиці дискусія оцінюється як достатньо ефективний метод навчання. Дослідження американських вчених довели, що під час дискусії  запам’ятовується 40% навчального матеріалу, що вдвічі більше, ніж під час перегляду фільмів, у 4 рази більше, ніж у процесі самостійного читання, у 8 разів більше, ніж під час слухання лекції. Але використовуючи дискусію у навчанні необхідно враховувати те, що вона поступається викладу матеріалу вчителем за ефективністю подання інформації, проте є високоефективною для закріплення матеріалу, його творчого осмислення та формування ціннісних орієнтацій.

   Беручи участь у дискусіях, учні розвивають навички міжособистісного спілкування, такі, як уміння слухати, співпереживати, переконувати, співпрацювати з іншими членами групи. Добре організовані дискусії також розвивають терплячість до різноманітних точок зору з одного питання.

   Проведення ефективних дискусій – це мистецтво, що вимагає вмінь і досвіду. Учителі мають ретельно готуватися до дискусій і до ролі, яку вони повинні грати під час обговорення, щоб диспут був плідним. Протягом усієї роботи педагог тримає в полі зору три основних момента:

 • $1-          мету, від якої під час дискусії не слід відхилятися;
 • $1-          час, якого варто дотримуватися, щоб встигнути здійснити поставлену мету;
 • $1-          підсумки, які необхідно підвести, щоб не втратити зміст самої дискусії.

    Одна з проблем, з якою часто доводиться зіштовхуватися при проведенні дискусії, - це відхилення від предмета обговорення. Розробляючи план дискусії, узагальнюючи й записуючи висловлення учнів на дошці, учителі можуть управляти ходом диспуту й робити його конструктивним. План полеміки може включати визначення проблеми, узагальнення й аналіз аргументів, пропонування варіантів рішення, аналіз можливих наслідків рішень співвіднесення проблеми з особистим досвідом учнів.

   Важливими є також такі моменти:

$1-          місце, яке має бути таким, щоб учні мали можливість здійснювати всі необхідні рухи, щоб були оптимальні умови для обговорення учнями проблеми і спостереження за її  перебігом рештою дітей;

$1-          необхідність підготовки матеріалів для роботи учнів та наочного подання результатів диспуту;

$1-          за бажанням учителя можуть бути надані учням письмові інструкції  щодо способу виконання завдання;

$1-          наявність в учнів умінь працювати в групі.

Під час планування і підготовки дискусії учитель здійснює такі кроки:

$11.      Вибирає тему для дискусії. Вона має бути сформульована проблемно, щоб підходи до її висвітлення були різновекторними.

$12.      Складає план диспуту. Він може пропонуватись учасникам заздалегідь, напередодні дискусії. Учні, маючи такий план, можуть підготуватися до обговорення: попрацювати з літературою, довідниками, підготувати собі нотатки тощо. Можна практикувати і складання плану дискусії за відомою заздалегідь темою безпосередньо на початку розмови. У такому випадку викладачеві доцільно залучити до складання плану самих учасників.

$13.      Готує матеріал, який діти повинні будуть прочитати вдома, намагаючись, щоб там були представлені всі точки зору.

 1. $14.      Складає список запитань, які допоможуть йому керувати полемікою та привернути увагу класу до проблеми.

Hosting Ukraine

 • 220x90 MONMS static

  wodenuk

  logopoippo2
 • pol yprav188x80 pedrpesacom banner dotsOsvitaUA logo
 • LogoTop.uk-UA
by joomlana.net